Plegadores de control numèric

A Catà Germans oferim el servei de plegadores CNC amb màquines d'última tecnologia que, per les seves grans prestacions, podem fer el plegat de peces molt variades i de màxima dificultat.

Aquestes màquines funcionen amb útils segmentats de subjecció hidràulica, amb els quals podem muntar diferents seccions a la vegada i fer varis plegats sense que el operari tingui que deixar la peça. Això comporta una gran rapidesa tant de preparació com de fabricació.

A través de la programació del CNC es pot fer una simulació de la peça on podem veure la factibilitat de fabricació, el desenvolupament necessari de la xapa i decidir la millor sequéncia dels plegats. A més a més, el mateix CNC controla la curvatura de compensació de la matriu per oferir una gran precisió del plegat a tota la llargada de la peça.

El seu espai lliure al darrera i els laterals, junt amb una gran alçada de recorregut del punxó, ens permet el plegat de peces de gran complexitat i dimensions fins a una llargada de 4000mm.

Amb l'ajuda de censors d'angles integrats als punxons, podem fer una mediació i ajustament automàtic obtenint sempre un angle de plegat d'alta precisió des de la primera fins l'última peça.

També disposem de màquines amb taules de plegat que eviten la deformació amb xapes primes i alleugereixen el treball amb xapes grans.

Catà Germans S.L. | Tel. 977 677 392 | Fax. 977 678 520